STOCKHOLMSKONSTNÄREN Peter Czerniak

”Stämningen och ljuset som kommer fram i skuggorna skapar själva atmosfären. Det är inte alltid som verkligheten stämmer med mina målningar men jag vill sätta min konstnärliga prägel på varje motiv som jag målar.”

Peter Czerniak är född i Poznan, Polen men är sedan många år bosatt i Stockholm.
Peter Czerniak har en 5-årig konstutbildning från Poznan och har även gått olika konstutbildningar inom teckning, måleri och grafik i Stockholm.
Fil.kand-examen i bl a konsthistoria vid Stockholms Universitet.
Lärarhögskolan i Umeå.

Medlem i KRO, NAS, BUS och KC öst.
Kulturstipendium 1995, 1996.

Representerad inom staten, Stockholms kommun och landstinget.

Jag arbetar mycket med att återge förändringar i storstäderna. I Stockholm har jag tidigare (1990-talet) gjort en serie målningar där man kan följa utvecklingen av Södra Stationsområdet och projektet kring S:t Eriks Sjukhus på Kungsholmen. Detta arbete belönades med två kulturstipendier.

Nu följer jag förändringsprocessen vid Slussen på Södermalm och Norra Djurgårdsstaden. Efter att ha målat en serie tavlor brukar jag ordna utställningar där besökarna får uppleva bilder från dessa stadsdelar och följa upp utvecklingen genom åren.

Det är fascinerande att kunna se hur en hel stadsdel kan förändras ur ett historiskt perspektiv. Jag har sällan med några människor eller bilar i mina målningar, utan vill lyfta fram det vemodiga och ödsliga.